Thẻ: trục cam ô tô bị hư

Dấu hiệu trục cam ô tô hư hỏng

Chi tiết quan trọng nhất trong cơ cấu phối khí của động cơ đốt trong là trục cam ô tô. Biên dạng cam và góc đặt của trục cam quyết định thời điểm, quá trình đóng/mở xu páp nạp, xu pháp xả dẫn đến quyết định phần lớn chất lượng quá trình cháy của động