Thẻ: sửa xe ô tô bị kẹt khóa

XE Ô TÔ BỊ KẸT KHÓA VÀ CÁCH XỬ LÝ

Chìa khóa được sử dụng trong việc khởi động xe, vì tần suất dùng thường xuyên nên xe ô tô bị kẹt khóa là chuyện thường gặp. Tất cả các cụm khóa đều có một lịch trình bão dưỡng. Dịch vụ bão dưỡng này bao gồm việc làm sạch chìa khóa và bên trong ở