Thẻ: sửa ô tô bị hỏng hộp số ở đâu

DẤU HIỆU CỦA VIỆC HỎNG HỘP SỐ Ô TÔ

Hư hỏng hộp số ô tô không thường xày ra nên tài xế ít chú ý đến, nhưng nếu mắc phải lại rất nghiêm trọng. Lúc đó, nó không chỉ gây tốn kém trong việc sửa chữa phục hồi mà còn làm suy giảm chất lượng, giá trị xe. Hư hỏng hộp số ô tô