Thẻ: sửa bộ phận ô tô uy tín

NHỮNG BỘ PHẬN Ô TÔ HAY BỊ HƯ KHI DẦM MƯA

Những ngày này, miền nam đang chuẩn bị vào mua mưa. Việc chiếc xe của bạn liên tục “dầm” mưa, tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, bùn đất khiến nhiều bộ phận ô tô trở nên nhanh hỏng hơn. Dưới đây là những bộ phận ô tô mà các kỹ sư cũng như thợ