Thẻ: mức miễn thường thấp nhất

MỨC MIỄN THƯỜNG BẢO HIỂM Ô TÔ VÀ LỢI ÍCH

Hạng mục mức miễn thường bảo hiểm ô tô có lẽ còn xa lạ với nhiều người, vì vậy lựa chọn mức miễn thường hợp lý sẽ gây khó khăn, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi khách hàng được hưởng cũng như mức phí mà khách hàng phải chi trả. Mức miễn