Thẻ: kim phun nhiên liệu bị tắc

Kim phun nhiên liệu hư hỏng và những lưu ý

Kim phun nhiên liệu (hay còn gọi là vòi phun) là bộ phận quan trọng nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính. Để động cơ làm việc với hiệu suất cao nhất, đảm bảo mức tiêu hao nhiên liệu và nồng độ phát thải thì việc giữ