Thẻ: kiểm tra độ chụm bánh lái uy tín

KIỂM TRA ĐỘ CHỤM BÁNH LÁI

Tốc độ mòn lốp chịu ảnh hưởng lớn từ độ chụm bánh lái. Chỉ cần nó lệch 0,8 mm so với chuẩn, mép lốp sẽ bị chà xuống đường 1,1 m trên mỗi dặm 1,6 km. Kiểm tra độ chụm bánh lái Góc chụm bánh lái được hợp bởi hướng của lốp và đường tâm