Thẻ: động cơ xe ô tô bị ì

TẠI SAO ĐỘNG CƠ XE Ô TÔ BỊ YẾU

Khi bạn nhấn mạnh chân ga và tiếng máy hụt hơi là dấu hiệu cho thấy động cơ xe ô tô bị yếu mất công suất. Bướm ga mở tỷ lệ với mức đạp chân ga và khí hút tương ứng, xăng cũng được cung cấp vào theo tỷ lệ phù hợp với từng trạng thái