Thẻ: bảo hiểm

Bảo hiểm ô tô là gì, không có bảo hiểm có sao không?

Bảo hiểm ô tô là một loại hình dịch vụ sẽ thực hiện việc bồi thường thiệt hại tài chính phát sinh từ các tai nạn liên quan đến xe ô tô của người mua bảo hiểm. Mức bồi thường cam kết sẽ được quy định rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm dựa trên chính sách của từng công ty và mức phí mà người mua phải chịu.

Bảo hiểm sẽ bồi thường cho:


Thiệt hại vật chất xe:

Bồi thường trong trường hợp xe bị hỏng hóc, biến dạng hoặc bị mất cắp
Trách nhiệm bên thứ ba:

Bồi thường trách nhiệm pháp lý của chủ bảo hiểm đối với bên thứ 3 do sơ xuất gây ra thương tích về người hoặc tài sản cho bên thứ 3
Tai nạn người ngồi trên xe:

Bồi thường chi phí y tế cùng các chi phí khác cho những người ngồi trên xe trong trường hợp gặp tai nạn
Theo đúng quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong pháp luật Việt Nam, chủ xe ô tô phải có bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3, nếu không sẽ bị phạt tiền, giữ xe hoặc bị bấm lỗ bằng lái. Đối với loại bảo hiểm nay, chi phí ít nhất mà chủ xe phải mua là 50 triệu VND cho thiệt hại về người và 50 triệu đồng cho tài sản.